Skład Zarządu na lata: 20
11-2016

Prezes  Frątczak Henryk

Wiceprezes - naczelnik  Piecyk Stefan

Wiceprezes Wejman Ludwik

Zastępca naczelnika Frątczak Jacek

Sekretarz Krajda Szczepan

Skarbnik Kosik Jan

Gospodarz jednostki Grodzki Józef

Komisja Rewizyjna OSP na lata 2011-2016

Przewodniczący Komisji Dylewicz Sławomir

Sekretarz Komisji Martyniak Tomasz

Członek Komisji Piotrowski Damian

Delegaci na zjazd Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie

Dylewicz Sławomir

Frątczak Henryk

Krajda Szczepan

Piecyk Stefan

Wejman Łudwik

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Zelowie

Krajda Szczepan

Frątczak Henryk

Poprzedni zarząd OSP na lata 2006 - 2011