H I S T O R I AŁobudzice 25.07.2010r.

Szanowni Państwo

 Jednostka nasza w ostatnich latach podjęła się wiele wyzwań z którymi przyszło się nam zmierzyć, członkowie OSP Łobudzice podjęli te trudne wyzwania.
Zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z karosowano Stara 266, przeprowadzono kapitalny remont strażnicy, wybudowano garaż wraz z zapleczem.

Dziś możemy zameldować, że podjęte zadania zostały w całości zrealizowane. Mogło się tak stać dzięki wsparciu wielu osobom.  Strategicznym sponsorem jest Samorząd Miasta Zelowa z Panem Burmistrzem Sławomirem Malinowskim i Radą Miejską z Przewodniczącym Rady Wincentym Berlińskim, pomoc uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządu Wojewódzkiego z OSP w Łodzi, Wspólnoty Bełchatowskiej, Nadleśnictwo Kluki. Kosbruck Łobudzice, SKR, ZSP w Zelowie, firma MILO.

  Wielkie wsparcie otrzymywaliśmy od członka wspierającego Ludwika Wejmana. Wszystkie oszczędności wypracowane we wcześniejszych latach w wysokości około 120 tysięcy przekazaliśmy na wykonanie prac a o których przedstawi prezes w swoim sprawozdaniu.

  Z przedstawionego referatu wynika jak przedstawiała się historia naszej jednostki,  jak wielu zacnych mieszkańców naszej wsi przewinęło się w szeregach OSP przez minione  92 –lata. To czwarte pokolenie strażaków Ochotników zwalcza czerwonego kura  i uczestniczy w wielu innych akcjach ratowniczo – gaśniczych zasłużyły i służą. Ludziom na pożytek i Bogu na chwałę. Za wielo letnią aktywną działalność w szeregach OSP jak i na rzecz środowiska odznaczeniami wyróżnieni zostali:

Lista osób odznaczonych i wyróżnionych:

Srebrny Krzyż Zasługi:- Henryk Frątczak   / wręczono w pierwszej połowie 2009 roku /
-  Ludwik Wejman

Brązowy Krzyż Zasługi:
- Bogdan Kałuziński    / wręczono w pierwszej połowie 2009 roku /
- Czesław Muszkiewicz  / wręczono w pierwszej połowie 2009 roku /

Złoty Znak Związku: - Szczepan Krajda

 

Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza:

- OSP Łobudzice
Złote Medale za zasługi dla pożarnictwa:-

Józef Grodzki;

Jan Kosik;

Stefan Piecyk;

Leon Strzelczyk;

Ludwik Wejman;

Srebrne Medale za zasługi dla pożarnictwa:- Sławomir Dylewicz;Witold Gapik;Jacek Frątczak;Damian Piotrowski;Krzysztof Rogut;

Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa: - Łukasz Gapik;Dariusz Gapik;Paweł Kruszewski;
Mariusz Kwasek; Piotr Rogut;

Odznaka „Strażak Wzorowy”- Marcin Grodzki;Paweł Kwasek;Dawid Majchrzak;Bartosz Piecyk;

Zarząd OSP w Łobudzicach postanowił wyróżnić:

- Sławomir Malinowski – Burmistrz Zelowa;

- Związek Wojewódzki z OSP RP w Łodzi;

- Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi;

- Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Bełchatowie;

- Komenda Powiatowa PSP w Bełchatowie;

- Komisariat Policji w Zelowie;

- Rada Miejska w Zelowie;

- Ludwik Wejman;

- Wiesław Madejewski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- Gimnazjum w Łobudzicach;

- Orkiestra Dęta OSP Zelów;

- Mariusz Uzarczyk;

- Marek Rusak;

- Grzegorz Augustyniak;

- Mariusz Brylski;

- Marian Kotala;

- Jerzy Stępnik;

- Tomasz Stępień;

- Krzysztof Bednarek;

- Kazimierz Bednarek;

- Władysław Gabrysiak;

- Paweł Adamczyk;

- Piekarnia „Trojanka”

- Danuta Cieniewska;

- Firma MILO s.c.

Koło Gospodyń:- Krystyna Gapik; Anna Frątczak; Marta Frankiewicz; Marta Jachimek; Barbara Kosik; Sabina Muszkiewicz; Irena Martyniak; Janina Szymczak; Anna Łabędzka; Stanisława Szafrańska;

==========================================
-Urszula Maciaszczyk; Teresa Kałuzińska;
==========================================

Józef Gawlik; Zdzisław Maciejewski; Henryk Frątczak; Marian Pietrzak; Marian Owczarek;  Jan Jachimek; Mirosław Frątczak; Dariusz Frątczak;

HISTORIA

Druhny i Druhowie;
Panie i Panowie;
Szanowni Mieszkańcy Łobudzic i okoli

   Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce należą do najstarszych i najbardziej zasłużonych  dla społeczeństwa organizacji, były i są czynnikiem inspirującym środowisko  w działalności społecznej, kulturalno
– oświatowej, sportowej a nawet gospodarczej.

   W ich szeregach rozwijano i kultywowano poczucie bezinteresownej troski o dobro innych. W strażactwie tkwi wielka siła moralna, to wokół straży grupowały się najlepsze jednostki ludzkie. Od samego początku niepodległości odzyskanej strażactwo włączało się aktywnie  w nurt najważniejszych wydarzeń.

Szanowni zebrani;

  Za nim przejdę do omówienia historii naszej jednostki wspomnijmy wszystkich członków naszej jednostki, którzy swą pracą i działalnością rozwijali i wzmacniali OSP Łobudzice, lecz dziś nie ma ich wśród nas.

  Przez minione 92 lata było ich wielu, pozwólcie, że nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska.

Uczcijmy ich chwilą ciszy ( syrena )

  Ochotnicza Straż Pożarna w Łobudzicach powstała wiosną 1918 roku jako parafialna straż ogniowa. Jej założycielem był ówczesny proboszcz Ksiądz Edward Essman przy współudziale miejscowych rolników. OSP liczała wtedy 20 członków. Prezesem wybrano proboszcza Essmana, który funkcję pełnił do 1923 roku. W roku 1925 na placu Siekierskiego i Kałuży wybudowano drewnianą remizę. W latach 1923 – 1925 Prezesuję Józef Martyniak. W latach 1926 – 1939 Prezesuję Władysław Siekierski;
Po wybuchu II Wojny Światowej działalność OSP przejmuje okupant hitlerowski,
który wprowadza w ramach akcji wysiedleńczej Polaków i kolonizuje wioskę Niemcami
a prezesa Siekierskiego zabijają.


( zdjęcie z prywatnych zbiorów Druha Szczepana Krajdy).

  Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku działalność OSP zostaje reaktywowana przez część założycieli z 1918 roku oraz nowych członków. Prezesem wybrano Władysława Włodarczyka, który to prezesował do 1964 roku. W tym czasie wybudowano nową strażnicę, ze składek strażaków zakupiono samochód strażacki a w roku 1957 społeczeństwo wsi ufundowało sztandar. W 1964 roku na prezesa wybrano Mieczysława Bonieckiego, który prezesował do 1976 roku. W tych latach dobudowano garaże i zakupiono dwa wozy strażackie. W 1973 roku ze składek strażackich zakupiono plac pod rozlewnie mleka jak i wykonano wiele prac przy budowie zlewni.


( zdjęcie z prywatnych zbiorów Druha Szczepana Krajdy).

  W 1975 roku decyzją Komendy Powiatowej OSP postanowiono zezłomować samochód „JEMS” ( czyt. Dżems )a w zamian otrzymaliśmy „żuka” W 1976 roku na prezesa wybrano Stefana Płócienniczaka, który prezesował do 1981. W tym czasie obudowano cegłą remizę, wzmocniono fundamenty. Podczas uroczystości 60-lecia OSP wręczono sztandar, który został udekorowany złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa a podczas Wojewódzkich obchodów dni Ochrony Przeciwpożarnej odznaczony medalem za zasługi dla Województwa Piotrkowskiego. Uroczystość odbyła się na rynku w Piotrkowie Trybunalskim.

  W 1981 roku na Prezesa wybrano Józefa Gawlika, który był prezesem do 1987 roku
z chwilą wprowadzenia stanu wojennego nastąpił niesprzyjający okres dla OSP.

  W 1987 roku na Prezesa wybrano Czesława Krajdę którego prezesura trwała 3 miesiące nagła śmierć nie pozwoliła na realizacje planów.

W latach 1987 – 1990 w jednostce Prezesował Piotr Kras;
W latach 1990 – 1991 Prezesem jednostki był Henryk Frątczak;
W latach 1991 – 1993 Prezesem OSP był Mirosław Fronczak w tym to czasie dzięki mieszkańcom Łobudzic Kolonii i Piotra Pędziwiatra wyremontowano kapliczkę św. Floriana, którą poświęcił Proboszcz Roman Czermański.

     W 1992 roku otrzymujemy samochód z zakładów „Fanar” Star 244, a „Żuka” przekazujemy do Grabostowa.

  Podczas burzliwego zebrania sprawozdawczo – wyborczego w 1993 roku wybrano nowy Zarząd na czele, którego stanął ponownie Henryk Frątczak który to nakierował kierunki działalności.

  Podczas uroczystości 75-cio lecia OSP społeczeństwo Łobudzic ufundowało tablicę pamiątkową.

  Okres ostatnich lat był trudny dla wszystkich organizacji, w tym OSP, rywalizacja o pozyskanie środków finansowych doprowadziła do wyparcia z organizacji dyskotek, organizację a w innych miejsce weszli prywatni cwaniacy – konkurenci którzy kilkakrotnie podpalali naszą strażnicę. Dyżury cało nocne uratowali jednostkę przed spaleniem.

    W roku 1998 dokupiono i ogrodzono plac na którym się mieści parking.
W latach 2000 – 2003 wymieniono okna, przeprowadzono remont kuchni, otrzymaliśmy
 z komendy powiatowej PSP samochód marki żuk który w 2005 został przekazany dla OSP Chajczyny. Aktywność OSP Łobudzice została doceniona dzięki pomocy Pana Posła Bogdana Bujaka, Komendy Powiatowej PSP i Zarządu Powiatowego OSP w Bełchatowie i Zarządu Gminnego OSP w Zelowie w 2000 roku zostajemy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od 1993 roku kiedy to został wybrany Zarząd pod prezesurą Henryka Frątczaka, Zarząd przedstawił ambitne plany które podzielone zostały na okresy 5-cio letnie. Jednym z okresów najbardziej ambitnym  jednocześnie kosztownym to lata 2004 – 2010. Aby sprostać wymogom Ratowniczo – Gaśniczym zaplanowaliśmy karosację samochodu. Zwróciliśmy się do KWB Bełchatów o przekazanie nieodpłatne Stara 266 który to otrzymaliśmy i dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Samorządu Miejskiego w Zelowie, środków OSP samochód został z karosowany i służy do dnia dzisiejszego naszej jednostce. W 2006 roku zainstalowaliśmy system selektywnego alarmowania w tym że też roku rozpoczęliśmy starania o przeprowadzenie długo oczekiwanego i niezbędnego kapitalnego remontu strażnicy. Po pokonaniu wielu trudności w 2007 roku przystąpiono do rozbiórki dachu, zrywaniu tynków, instalacji elektrycznej i prac tym podobnych. Kosztem 195 tysięcy złotych które otrzymaliśmy z Samorządu oraz około 100 tysiącami złotych jak je wyłożyła jednostka OSP i pomocy Ludwika Wejmana wykonaliśmy założone prace to jest: wymiana dachu, docieplenie dachu, założenie nowej instalacji elektrycznej, wytynkowanie ścian, dobudowano kotłownie i zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodnej, wymalowano wszystkie pomieszczenia, otynkowano i pomalowano wszystkie elewacje zewnętrzne, wymieniono drzwi, wykonano chłodnie oraz zbudowano nową scenę. Widok wyremontowanej strażnicy dał pomysł aby założyć podłogę jak i zakupić krzesła. Temat ten podjął się i zrealizował Ludwik Wejman. W 2008 roku rozpoczęliśmy starania o pozyskanie zezwolenia na budową garażu wraz z dyżurką. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i ogłoszeniu przetargów, uzyskaniu gwarancji finansowych z Samorządu Miejskiego w Zelowie przystąpiono do realizacji budowy garażu. 1-szego maja 2009 w liczbie 34 członków OSP wykopano i zalano fundamenty. W lipcu 2009 roku strażacy zalali stropy, w listopadzie 2009 roku zalaliśmy posadzki, w styczniu 2010 roku zainstalowano instalację elektryczną, podłączono centralne ogrzewanie, wykonano instalacje sanitarno wodną, wykonano podbitki i wiele innych prac. Końcowym elementem było malowanie wewnętrzne i zewnętrzne garaży które wykonał Jerzy Stępnik. Aby upiększyć plac i teren wokół strażnicy firma Mariusza Brylskiego Kosbruck (czyt.Kosbruk ) wyłożyła plac kostką, a Ludwik Wejman własnym sprzętem wraz ze strażakami nawiózł żwiru, wyrównał plac a strażacy pomalowali płot i uporządkowali teren.

  Szanowni Państwo przez okres miniony 92 lat byliśmy i jesteśmy widoczni nie tylko przy budowach i rozbudowie naszej strażnicy ale także gotowi nieść pomoc w gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych, akcji powodziowych i innych zdarzeń. Kładliśmy duży nacisk na jakość sprzętu gaśniczego za kupowanego i remontowanego z własnych środków. Uczestniczyliśmy w turniejach wiedzy pożarniczej, w zawodach pożarniczych
 i imprezach sportowych na których to odnosiliśmy sukcesy. Byliśmy i jesteśmy widoczni
na uroczystościach kościelnych, państwowych, strażackich.

  Szanowni Państwo Serdeczne Podziękowanie kierujemy pod adresem władz Samorządowych Miasta Zelowa z Panem Burmistrzem Sławomirem Malinowskim, Radzie Miejskiej w Zelowie z Panem Wincentym Berlińskim za wspieranie naszych inicjatyw. Podziękowanie składamy Komendzie Powiatowej PSP w Bełchatowie na czele z Panami Komendantami Sławomirem Stemplewskim i Stanisławem Krasoniem, Zarządowi Powiatowemu OSP w Bełchatowie na czele z prezesem Zarządu Aleksandrem Frączkowskim, Zarządowi Wojewódzkiemu OSP w Łodzi z dyrektorem biura Grzegorzem Czachowskim, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z Wiesławem Madejewskim, Zarządowi Gminnemu OSP w Zelowie, Dyrekcji Gimnazjum w Łobudzicach. Od wielu lat bardzo dobrze układa się współpraca z Paniami Koła Gospodyń Wiejskich. Serdecznie dziękujemy Księdzu Leonowi Strzelczykowi kapelanowi gminnemu strażaków za odprawianie mszy, wspólne modlitwy na grobach strażaków, wyjazdy na pielgrzymki, udziały w uroczystościach kościelnych, opłatkach strażaków i innych… Dziękujemy księdzu kapelanowi powiatowemu strażaków Leszkowi Druhowi za słowo Boże kierowane do strażaków i wiernych.

  Szanowni zebrani pragnę podziękować wszystkim którzy pomagali nam  w minionych latach a dziś uczestniczą w naszym jubileuszu. Serdeczne podziękowania składam strażakom z OSP Łobudzice którzy wspomagali i pracowali przy remontach budowie naszej strażnicy. Niestety nie wszystkim było dożyć dzisiejszego święta a w ostatnich latach odeszli na wieczną warte a są to: Bogdan Kałuziński, Stanisław Maciaszczyk, Piotr Pędziwiatr.

Szanowni Druhowie;

  Dołóżcie starań by nasze 92-lecie uczcić jak najgodniej,  dbajcie o godność munduru i autorytetu strażaka, przewijajcie troskę i szacunek dla strażaków w podeszłym wieku, kultywujcie piękne tradycje strażackie.

NIECH ŻYJE NAM STRAŻACKI STAN

DZIĘKUJE ZA UWAGE…